ICB Pharma Analytics

Zdjęcie siedziby ICB Pharma

ICB PHARMA

ICB Pharma jest polską firmą naukowo-badawczo oraz produkcyjną, opartą na rodzinnym kapitale i innowacyjności, działającą w branży farmaceutycznej oraz higieny sanitarnej. Firma oferuje oryginalne rozwiązania, o dużej wartości praktycznej, bazujące na zaawansowanych technologiach

Od początku istnienia działalność Firmy opiera się na filarach gruntownej wiedzy, pasji, wyobraźni twórców i rzetelności prowadzonych prac badawczych. Standardy takiej pracy ustalił przed laty patron Firmy, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla prof. Wojciech Alojzy Świętosławski.

Prof. Wojciech Alojzy Świętosławski (1881-1968).

Prof. Wojciech Alojzy Świętosławski był m.in. pracownikiem uniwersytetu w Moskwie, profesorem Politechniki Warszawskiej i na uniwersytecie w Pittsburghu, pierwszym dyrektorem Instytutu Chemii Fizycznej PAN, wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), wiceprezesem Komisji Termochemicznej, Komisji Danych Fizykochemicznych IUPAC i Komisji Międzynarodowego Biur Wzorców Fizykochemicznych oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Do jego licznych sukcesów należy stworzenie metody prowadzenia pomiarów w ściśle określonych warunkach względem wartości otrzymanej dla substancji uznanej za wzorcową – właśnie na jego wniosek przyjęto kwas benzoesowy jako wzorzec ciepła spalania. Konieczność otrzymy- wania możliwie czystych substancji wzorcowych skłoniła go do ulepszania przyrządów pomiarowych, zwłaszcza kalorymetrów. Prowadził również współpracę z instytucjami wojskowymi dotyczącą węgli aktywowanych do masek przeciwgazowych; Prof. W.A Świętosławski był twórcą Działu Węglowego Chemicznego Instytutu Badawczego, gdzie prowadzono badania zdolności pochłaniania gazów przez różne gatunki węgla kamiennego oraz opracowywano teorię procesu koksowania. Prof. Wojciech Świętosławski był laureatem nagrody Państwowej I stopnia za całokształt pracy naukowej.

Obraz Prof. Wojciecha Alojzy Świętosławskiego
Zdjęcie prezesa ICB PHARMA

DR JANUSZ ŚWIĘTOSŁAWSKI
PRESIDENT OF ICB PHARMA

Dr Janusz Świętosławski, wnuk profesora W.A. Świętosławskiego, odziedziczył talent i zamiłowanie do nauki. Owocem jego pasji, nieprzerwanych badań i niezwykłych umiejętności są liczne nowatorskie formulacje znane niemal na całym świecie.

Zamknij+

ICB PHARMA

ICB Pharma jest polską firmą naukowo-badawczo oraz produkcyjną, opartą na rodzinnym kapitale i innowacyjności, działającą w branży farmaceutycznej oraz higieny sanitarnej. Firma oferuje oryginalne rozwiązania, o dużej wartości praktycznej, bazujące na zaawansowanych technologiach

Czytaj więcej+
Zdjęcie siedziby ICB Pharma

Laboratorium Analityczne

Laboratorium analityczne ICB Pharma świadczy usługi analityczne na najwyższym światowym poziomie zachowując jednocześnie atrakcyjne ceny ...... i krótkie terminy realizacji. ...

Czytaj więcej+
Siedziba ICB PHARMA

Laboratorium analityczne

Laboratorium analityczne ICB Pharma świadczy usługi analityczne na najwyższym światowym poziomie zachowując jednocześnie atrakcyjne ceny i krótkie terminy realizacji.

Laboratorium analityczne ICB Pharma mieści się w nowo oddanych do użytku pomieszczeniach, które spełniają wszystkie wymogi dotyczące bezpiecznego, prawidłowego i rzetelnego przeprowadzania badań fizyko-chemicznych i analitycznych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem producentów klasy światowej, takich jak:

 • Antoon Paar,
 • Shimadzu,
 • Biolin,
 • Brookfield,
 • Ika,
 • Binder,
 • Heidolph.
Zamknij+

Oferta

Oferujemy szeroki zakres analiz, m.in.:

Badania fizyko-chemiczne

Analizy chemiczne

Właściwości techniczne środków ochrony roślin oraz preparatów biocydowych

Wykonywane przez nas badania substancji chemicznych i mieszanin mogą być wykorzystane przy tworzeniu dokumentacji technicznej zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi:

 • 1907/2006 (REACH),
 • 1107/2009 oraz 283/2013 i 284/2013 (środki ochrony roślin),
 • 528/2012 (biobójcze substancje aktywne, produkty biobójcze),
 • 429/2008 (dodatki do pasz),
 • 1223/2009 (kosmetyki),
 • 648/2004 (detergenty).
Kontakt z nami

normy

nasze badania wykonywane są zgodnie
z wytycznymi / normami
OECD, OPPTS, ISO, CIPAC
oraz rozporządzeniem WE 440/2008.

Atesty analityczne

dla przeterminowanych środków ochrony roślin przedłużające termin ich ważności.

zapewniamy:

 • - najwyższy poziom oferowanych badań
 • - atrakcyjne ceny
 • - krótkie terminy realizacji

REGULACJE PRAWNE

Zgodnie z wprowadzonymi do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 822 i 827) zmianami istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności środków ochrony roślin na podstawie przeprowadzonych badań przez laboratorium posiadające Certyfikat DPL.

Kontakt z nami

certyfikaty

ICB Pharma posiada certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Nr 2/2018/DPL wydany przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie badań fizyko-chemicznych oraz analiz chemicznych.

Wykonywane badania są zgodne z normami OECD, OPTTS, ISO, CIPAC oraz rozporządzeniem WE 440/2008.

DPL

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra praktyka laboratoryjna to system zapewniania jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służący ocenie właściwości substancji i mieszanin z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska.

CERTYFIKAT

ICB Pharma posiada certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej NR 2/2018/DPL
wydany przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie badań fizyko-chemicznych oraz analiz chemicznych.

Pobierz certyfikat+

Zgodność z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej gwarantuje, że również analizy przeprowadzane poza systemem DPL są wykonywane na najwyższym poziomie.

zdjęcie laboratorium

Przeprowadzanie badań zgodnie z zasadami DPL oznacza uznanie wyników przedkładanych do celów rejestracyjnych we wszystkich krajach należących do OECD i wielu innych.

Zdjęcie laborantki

Zespół

Doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel

gwarantuje prawidłowe z merytorycznego i naukowego punktu widzenia przeprowadzenie badań oraz przygotowanie wyczerpujących sprawozdań. Nasi klienci mogą również liczyć na wsparcie z naszej strony w kwestii określenia zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

ICB PHARMA
ul. S. Lema 10,
Jaworzno, Polska

Tel.: +48 32 47 54 771
Kom.: +48 695 662 550
email: analityka@icbpharma.pl