ICB Pharma Analytics

oferta

Oferujemy szeroki zakres analiz, m.in.:

Badania fizyko-chemiczne

 • - wygląd,
 • - PH,
 • - kwasowość / zasadowość,
 • - gęstość względna / gęstość nasypowa,
 • - napięcie powierzchniowe,
 • - temperatura zapłonu
 • - temperatura topnienia,
 • - lepkość,
 • - test przyspieszonego stażenia,
 • - 2-letnie badanie przechowywania,
 • - składowanie w temp. 0°C,
 • - rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych,
 • - rozpuszczalność w wodzie,
 • - zapalność ciał stałych.

Analizy chemiczne

 • - oznaczanie zawartości substancji czynnej (HPLC-DAD, GC-FID),
 • - analiza 5-cio szarżowa,
 • - walidacja metod analitycznych.

Właściwości techniczne środków
ochrony roślin oraz preparatów biocydowych

 • - zwilżalność,
 • - trwałość piany,
 • - zdolność do tworzenia zawiesiny,
 • - stabilność dyspersji,
 • - stopień rozcieńczenia,
 • - stabilność roztworu,
 • - rozkład wielkości cząstek,
 • - zdolność emulgowania,
 • - stabilność emulsji,
 • - wylewność,
 • - przepływowość,
 • - zawartość pyłu,
 • - odporność na ścieranie,
 • - analizy sitowe.
Pobierz ofertę+ Strona główna+ Kontakt+

Wykonywane przez nas badania substancji chemicznych i mieszanin mogą być wykorzystane przy tworzeniu dokumentacji technicznej zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi:

 • 1907/2006 (REACH),
 • 1107/2009 oraz 283/2013 i 284/2013 (środki ochrony roślin),
 • 528/2012 (biobójcze substancje aktywne, produkty biobójcze),
 • 429/2008 (dodatki do pasz),
 • 1223/2009 (kosmetyki),
 • 648/2004 (detergenty).
Kontakt z nami

normy

nasze badania wykonywane są zgodnie
z wytycznymi / normami
OECD, OPPTS, ISO, CIPAC
oraz rozporządzeniem WE 440/2008.