ICB Pharma Analytics

Zdjęcie siedziby ICB Pharma

ICB PHARMA

ICB Pharma jest polską firmą naukowo-badawczo oraz produkcyjną, opartą na rodzinnym kapitale i innowacyjności, działającą w branży farmaceutycznej oraz higieny sanitarnej. Firma oferuje oryginalne rozwiązania, o dużej wartości praktycznej, bazujące na zaawansowanych technologiach.

ICB PHARMA

ICB Pharma jest polską firmą naukowo-badawczo oraz produkcyjną, opartą na rodzinnym kapitale i innowacyjności, działającą w branży farmaceutycznej oraz higieny sanitarnej. Firma oferuje oryginalne rozwiązania, o dużej wartości praktycznej, bazujące na zaawansowanych technologiach.

Zdjęcie siedziby ICB Pharma

Laboratorium Analityczne

Laboratorium analityczne ICB Pharma świadczy usługi analityczne na najwyższym światowym poziomie zachowując jednocześnie atrakcyjne ceny i krótkie terminy realizacji.

Czytaj więcej+
Siedziba ICB PHARMA

Laboratorium analityczne

Laboratorium analityczne ICB Pharma świadczy usługi analityczne na najwyższym światowym poziomie zachowując jednocześnie atrakcyjne ceny i krótkie terminy realizacji.

Laboratorium analityczne ICB Pharma mieści się w nowo oddanych do użytku pomieszczeniach, które spełniają wszystkie wymogi dotyczące bezpiecznego, prawidłowego i rzetelnego przeprowadzania badań fizyko-chemicznych i analitycznych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem producentów klasy światowej, takich jak:

 • Antoon Paar
 • Shimadzu
 • Biolin
 • Brookfield
 • Ika
 • Binder
 • Heidolph
Zamknij+

Oferta

Oferujemy szeroki zakres analiz, m.in.:

Badania fizyko-chemiczne

Analizy chemiczne

Właściwości techniczne środków ochrony roślin oraz preparatów biocydowych

Wykonywane przez nas badania substancji chemicznych i mieszanin mogą być wykorzystane przy tworzeniu dokumentacji technicznej zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi:

 • 1907/2006 (REACH),
 • 1107/2009 oraz 283/2013 i 284/2013 (środki ochrony roślin),
 • 528/2012 (biobójcze substancje aktywne, produkty biobójcze),
 • 429/2008 (dodatki do pasz),
 • 1223/2009 (kosmetyki),
 • 648/2004 (detergenty).
Kontakt z nami

normy

nasze badania wykonywane są zgodnie
z wytycznymi / normami
OECD, OPPTS, ISO, CIPAC
oraz rozporządzeniem WE 440/2008.

Atesty analityczne

dla przeterminowanych środków ochrony roślin przedłużające termin ich ważności.

zapewniamy:

 • - najwyższy poziom oferowanych badań
 • - atrakcyjne ceny
 • - krótkie terminy realizacji

REGULACJE PRAWNE

Zgodnie z wprowadzonymi do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 822 i 827) zmianami istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności środków ochrony roślin na podstawie przeprowadzonych badań przez laboratorium posiadające Certyfikat DPL.

Kontakt z nami

certyfikaty

ICB Pharma posiada certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Nr 6/2021/DPL wydany przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie badań fizyko-chemicznych oraz analiz chemicznych.

Wykonywane badania są zgodne z normami OECD, OPTTS, ISO, CIPAC oraz rozporządzeniem WE 440/2008.

DPL

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra praktyka laboratoryjna to system zapewniania jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służący ocenie właściwości substancji i mieszanin z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska.

CERTYFIKAT

ICB Pharma posiada certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej NR 13/2023/DPL
wydany przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie badań fizyko-chemicznych oraz analiz chemicznych.

Pobierz certyfikat+

Zgodność z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej gwarantuje, że również analizy przeprowadzane poza systemem DPL są wykonywane na najwyższym poziomie.

zdjęcie laboratorium

Przeprowadzanie badań zgodnie z zasadami DPL oznacza uznanie wyników przedkładanych do celów rejestracyjnych we wszystkich krajach należących do OECD i wielu innych.

Zdjęcie laborantki

Zespół

Doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel

gwarantuje prawidłowe z merytorycznego i naukowego punktu widzenia przeprowadzenie badań oraz przygotowanie wyczerpujących sprawozdań. Nasi klienci mogą również liczyć na wsparcie z naszej strony w kwestii określenia zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

ICB PHARMA
ul. S. Lema 10,
Jaworzno, Polska

Tel.: +48 32 47 54 771
Kom.: +48 695 662 550
email: analityka@icbpharma.pl